Als decentrale politieke ambtsdragers kunt u te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Om uw veiligheid te waarborgen kan iedere decentrale bestuurder aanspraak maken op de Regeling Preventieve Beveiligingsmaatregelen. Met deze regeling kunt u onder andere de aanschaf van een kluis, brievenbus beveiliging of deurspion declareren bij uw werkgever tot een maximum bedrag van €2.400,- incl. btw.

Voor wie is de regeling?

  • Gemeente: Burgemeesters en Wethouders

  • Provincie: Commissarissen van de Koning en Gedeputeerden

  • Waterschap: Voorzitter en Leden van het dagelijks bestuur

Kortom; iedere decentrale bestuurder kan per 1 januari 2021 aanspraak maken op een tegemoetkoming van maximaal €2.400 incl. btw voor basismaatregelen preventieve beveiliging.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Regeling Preventieve Beveiligingsmaatregelen moet uw woning het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) certificaat hebben. Woningen met een PKVW-certificaat zijn voorzien van gecertificeerd hang- en sluitwerk en goede verlichting. Heeft u nog geen PKVW-certificaat? Maak dan een afspraak voor een woningscan.

Beveilig uw huis gratis met producten zoals een inbraak- en brandwerende kluis, digitale deurspion of brievenbusbeveiliging.