Wanneer uw woning nog niet beschikt over een Politiekeurmerk Veilig Wonen certificaat, kunt u een woningscan laten uitvoeren door een erkent PKVW-beveiligingsadviseur. U vindt hier een overzicht van al onze dealers/ PKVW-beveiligingsadviseur.

Een woningscan en bouwkundige check worden helaas nog weleens door elkaar gehaald. Let erop dat u een woningscan laat uitvoeren. Hierbij kijkt de PKVW-adviseur welke beveiligingsmaatregelen uit het basispakket nog nodig zijn voor het krijgen van het PKVW-certificaat.

De volgende basismaatregelen vallen onder de regeling:

  • Beveiliging van brievenbus
  • Versteviging van de ruiten
  • Installatie van een deurspion of video-intercom
  • Het aanleggen van basisinstallatie, waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten.
  • Het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis.

Ja, uiteraard bepaalt u zelf welke preventieve maatregelen uit de regeling u wilt toepassen. Tijdens een woningscan door een erkent PKVW-adviseur ontvangt u advies over welke maatregelen u het beste kan nemen. Dit advies is richtinggevend, niet leidend.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan schakelt u eenvoudig een beveiligingsbedrijf in om de werkzaamheden uit te voeren. Via de dealerlocator op de website heeft een overzicht van aangesloten bedrijven. De gemaakte kosten kunt u declareren bij uw werkgever.

Wanneer u beschikt over het PKVW-certificaat voor uw woning, dan kunt u de gemaakte kosten voor de beveiligingsmaatregelen, die vallen onder de regeling, declareren bij uw organisatie. Dit staat beschreven in artikel 1.2 van de regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

De werkgever vergoedt de kosten voor de basismaatregelen (die onderdeel zijn van de regeling) tot een maximumbedrag van €2.400 inclusief btw.

Nee, u kunt alleen de maatregelen die zijn vastgelegd in de regeling declareren bij uw werkgever tot een maximum bedrag van €2.400,- inclusief btw. Aanvullende maatregelen zijn voor eigen rekening.

U kunt een vergoeding krijgen voor maatregelen die daadwerkelijk getroffen zijn gedurende uw aanstelling als bestuurder of in een periode daarvoor, waarin vast stond dat u benoemd zou worden. Voor burgemeesters is dat bijvoorbeeld het moment waarop er een raadsbesluit uitgaat, waarin verzocht wordt om voordracht van deze burgemeester bij de minister van BZK. Voor wethouders is dat het moment waarop de coalitie-onderhandelingen afgerond zijn. Toekomstige bestuurders kunnen hierdoor alvast voorbereidend op hun aanstelling preventieve beveiligingsmaatregelen treffen.

Als de aanstelling onverhoopt toch niet doorgaat en er al preventieve maatregelen zijn genomen, ontstaat geen aanspraak op de vergoeding, aangezien deze juist alleen open staat voor decentrale bestuurders. De regeling staat daarmee ook open voor decentrale bestuurders die nog maar kort aanblijven of decentrale bestuurders die nog maar net begonnen zijn. Hiervoor is gekozen vanwege de wenselijkheid om decentrale bestuurders de mogelijkheid te geven om hun woning te beveiligen op alle momenten dat zij in functie zijn.

Tijdens een woningscan ontvang u vrijblijvend advies over aanvullende maatregelen. U kunt al uw wensen bespreken met de beveiligingsadviseur. Voor de maatregelen die niet vallen onder de regeling, ontvangt u geen vergoeding.

Voor basismaatregelen die vanaf 8 oktober 2020 (datum publicatie regeling in Staatscourant) zijn gerealiseerd, kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd.

Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!